Συγγραφή
Κύριος συγγραφέας
Ιωάννης Γερμανάκης
Συν-συγγραφείς
Αντώνιος Βλάχος
Ανδρέας Γιαννόπουλος
Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου
Συμμετοχή
Ευάγγελος Καρανάσιος
Μαρία Μπιτσώρη
Ιωάννης Παπαγιάννης
Ελευθερία Παπαδοπούλου
Σπυρίδων Ράμμος
Klaus George Schmidt
Sven Dittrich
Κριτικός αναγνώστης
Γεώργιος Βαρλάμης
Συντελεστές έκδοσης
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννα Καρέλλη
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Μεταλληνός
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Άννα Βασιλειάδη

Copyright © ΣΕΑΒ, 2015
Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους όρους της άδειας  Creative Commons -
Μη εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου
www.kallipos.gr
ISBN: 978-960-603-055-0

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε  τη δημοσίευση του ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο "Εισαγωγή στην Παιδοκαρδιολογία - Βασικές αρχές Εμβρυικής και Παιδιατρικής Καρδιολογίας" στο Συσσωρευτή της Δράσης Κάλλιπος www.kallipos.gr που υποστηρίζεται από το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Είναι διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/304  

Πρόκειται για ηλεκτρονικό σύγγραμμα ανοικτής πρόσβασης για τους φοιτητές Ιατρικής στη χώρα μας, αλλά και για κάθε ιατρό (παιδίατρο, γενικό ιατρό, καρδιολόγο, γυναικολόγο κτλ) καθώς και στο γενικό κοινό, με ελεύθερη άδεια χρήσης "Creative Commons license, "Attribution - Non-Commercial - No Derivatives".

Η δημιουργία του πολυμεσικού εκπαιδευτικού αυτού υλικού ανοικτής πρόσβασης βασίζεται στη γόνιμη και δημιουργική συνεργασία ακαδημαϊκών διδασκάλων της παιδιατρικής καρδιολογίας στη χώρα μας και εξαίρετων συνεργατών που υποστήριξαν τεχνικά το δύσκολο αυτό εγχείρημα με την υποστήριξη της δράσης  Κάλλιπος

Τεχνικές πληροφορίες.
Υπάρχουν οι επιλογές ανάγνωσης ή αποθήκευσης στον τοπικό υπολογιστή του συνόλου (pdf, e-pub) είτε επιμέρους κεφαλαίων (pdf). Ειδικότερα η ηλεκτρονική μορφή (electronic publication) είναι αναγνώσιμη τόσο απευθείας από τον server της Δράσης (επιλογή Δείτε) ή έπειτα από αποθήκευση σε υπολογιστή (επιλογη Κατεβάστε) και αναπαραγωγή με κάποιο e book reader. Ένα τέτοιο λογισμικό πχ είναι το readium (http://readium.org/ ) με το οποίο ανοίγει το αποθηκευμένο σε υπολογιστή αρχείο. Καθώς το e-pub (electronic publication) έχει πλήθος αρχείων πολυμέσων (βίντεο κτλ), για την σωστή αναπαραγωγή των βίντεο χρειάζεται να γίνει η επιλογή settings, layout, και η επιλογή display format και scroll mode να είναι non-auto (η δεύτερη διαθέσιμη επιλογή, αποφυγή της επιλογής auto).

Με την ελπίδα ότι το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σε ένα ευρύ κοινό, ευχόμαστε καλή ανάγνωση

Οι συγγραφείς και συντελεστές του έργου